X

Elfogadom

X

Kedves Látogatónk! Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az Amundi Alapkezelő Zrt. weboldala - ahogy majdnem minden honlap - süti (cookie) fájlokat használ. Az Amundi Alapkezelő Zrt. a weboldal használata során tudomására jutó adatokat a vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelően kezeli. A cookie-kat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k az Ön személyének, személyes adatainak azonosítására és tárolására nem alkalmasak, a weboldal megfelelő működését és az online felhasználói élmény javítását szolgálják. Az alkalmazott sütik között vannak olyanok, amelyek feltétlenül szükségesek a munkamenethez. A weboldal meglátogatása során az Ön számítógépének IP címét és az Ön által használt böngésző szoftvertől függő egyes adatait a weboldalra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák (Google Analytics) készítése és rosszindulatú informatikai támadások azonosítása céljából gyűjti és tárolja. A sütik és webjelzők egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására is alkalmasak lehetnek. Adatvédelmi jelentőségük, hogy a segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, pontos internet használati profil készíthető róluk. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ön által használt böngésző beállításaival a cookie-k használatát megtilthatja, illetve a korábban elhelyezett cookie-kat bármikor törölheti. A cookie-k használatának megtiltása esetén a weblap használata nehézkessé válhat, illetve bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők. Az Amundi Alapkezelő sütifájl szabályzatát ide kattintva érheti el. »


Ez a weboldal nem szól azoknak, akik olyan országok állampolgárai vagy lakosai, ahol a weboldal közzététele vagy elérhetősége tiltott. Az oldalon szereplő információt az Amundi Alapkezelő Zrt. (továbbiakban "Alapkezelő") nem kívánja közzétenni vagy rendelkezésére bocsátani olyan országban, ahol ez bármilyen alkalmazandó jogszabály vagy rendelkezés megsértését eredményezné, nevezetesen, egyes alapokat csak bizonyos törvénykezési környezetben lehet forgalmazni. A weboldal felhasználójának köteles gondoskodni arról, hogy az itt található információk hasznosítása és az ebből származó bármely tranzakció ne ütközzön jogszabályi korlátozásokba. A felhasználó saját felelőssége, hogy tájékozódjék az adott országban érvényes szabályozásról, és betartsa az abban foglaltakat. Amennyiben Ön használja a weboldalt, egyben kijelenti és szavatolja, hogy országának vonatkozó szabályozása megengedi használatát és az oldalon szereplő információkat a vonatkozó szabályozással összhangban alkalmazza, és elfogadja a továbbiakban meghatározott feltételeket.

rendszeresen ellenőrzi és aktualizálja a weboldalain található információkat. Bár az Alapkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz az információk pontosságának biztosítása érdekében, az adatok időközben változhatnak. Ezért az Alapkezelő nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az információk időszerűségéért, pontosságáért és teljességéért. Ugyanez vonatkozik minden egyéb olyan weboldalra is, amely hiperlinkek segítségével elérhető. Amennyiben Ön ilyen weboldalakhoz hoz létre linket, azt saját kockázatára teszi. Az Alapkezelő nem felel az ilyen linkek segítségével hozzáférhető weboldalak tartalmáért.

Az Alapkezelő nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatával kapcsolatosak, a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, hiányosságából, hibájából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, az adatátviteli út hibájából vagy más hasonló okból származnak.

 Az Alapkezelő fenntartja a jogot a rendelkezésre bocsátott információk megváltoztatására vagy módosítására. Eltérő jelelölés hiányában a weboldalon kifejtettek az Alapkezelő álláspontját képezik. Ezek a nézetek piaci, vagy egyéb feltételek alapján bármikor megváltozhatnak és nincs biztosíték arra, hogy az országok, piacok és szektorok teljesítménye az elvárásoknak megfelelő lesz.

Az Alapkezelő nem használja weboldalait arra, hogy Önnek vagy másoknak befektetési tanácsot, befektetési ajánlást vagy javaslatot adjon.

A weboldalon szereplő információk nem minősülnek értékpapír vételére, vagy eladására tett ajánlatnak az Amerikai Egyesült Államokban, illetve a hozzá tartozó, birtokát képező, vagy fennhatósága alá tartozó területeken, sem pedig az amerikai egyesült államokbeli illetőségű személyek javára. A jelen feltételek alkalmazása során amerikai egyesült államokbeli illetőségű természetes illetve jogi személy korlátozás nélkül az, aki az Amerikai Egyesült Államok állampolgára vagy lakosa, illetve az Amerikai Egyesült Államok törvényei szerint jött létre vagy alakult meg. Az oldalon szereplő alapokat nem jegyezték be az Amerikai Egyesült Államokban a befektetési társaságokról szóló 1940. évi törvény hatálya alatt, és a weboldalon szereplő alapok befektetési jegyeinek bejegyzése sem történt meg az Amerikai Egyesült Államok értékpapírokról szóló, módosításokkal egységes szerkezetű 1933. évi törvénye szerint. Ezen kizárt befektetői körre vonatkozó részletszabályokat az alapok Tájékoztatója tartalmazza.

Az alapokba történő befektetéseknek adózási következménnyel járhatnak. Változhat az adó mértéke és alapja, így befektetési döntés meghozatala előtt konzultáljon saját tanácsadójával, hogy tisztában legyen a lehetséges adózási következményekkel. Az Alapkezelő adótanácsadással nem foglalkozik.

Bármely alapba való befektetés csak a megfelelő hivatalos dokumentumok igénybevételével történhet, ezen a weboldalon keresztül nincs rá lehetőség. Az oldalon található információk és/vagy azok elemei nem nyújtanak megfelelő alapot befektetésekhez vagy egyéb döntésekhez. Mielőtt befektetési döntést hozna, kérjük, lépjen kapcsolatba tanácsadójával, üzletkötőjével.

Minden felhasználó, aki a weboldalon található információt bármely formában egyéb személynek továbbadja, kötelezi magát arra, hogy csatolja ennek a Jogi Nyilatkozatnak a másolatát vagy elérhetőségét.

Az Alapkezelő weboldalainak tartalma és struktúrája szerzői jogvédelem alatt áll. Az információk és adatok, különös tekintettel a szövegek, szövegrészletek, képek és grafikák felhasználásához az Alapkezelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Az Alapkezelő személyes adatot a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) (Általános Adatvédelmi Rendelet), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), rendelkezéseinek megfelelően kezel. Az Alapkezelő hatályos Adatvédelmi Tájékoztatóját – amely meghatározza a Társaságnál, mint adatkezelőnél zajló a személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenység jogszerű feltételeit és keretrendszerét - elérheti a Dokumentumtár menüpont alatt önálló dokumentumként vagy letöltheti a mindenkor hatályos Üzletszabályzat mellékleteként.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti és tárolja.

 

Amundi Alapkezelő Zrt.

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 14. III. em.

Cégjegyzékszám: 01-10-044149

Tevékenységi engedély számok: III/100.001-5/2002., III/100.001-6/2003., H-EN-III-1120/2012., H-EN-III-136/2014.

Telefon: +36 1 577 4200

Fax: +36 1 577 4250

E-mail: alapkezelo@amundi.com

Hivatalos közzétételi hely: www.amundi.hu